UniSZA      CenTTM      e-Latihan
Up

Pentadbiran

 Bil  Kursus  Pautan Tarikh
1 Kursus Keselamatan Kampus Tanggungjawab Bersama                                                                       https://tinyurl.com/Kur-Kes-Kam-130420           
12 April 2020
2 Kursus Pengurusan Mesyuarat https://tinyurl.com/Kur-Peng-Mesy-280420
28 April 2020
3 Kursus Pengurusan Stres Menerusi Pendekatan NLP https://tinyurl.com/Kur-Peng-Stress-230420
23  April 2020
4 Taklimat Sistem e-Latihan UniSZA https://tinyurl.com/Tak-Sis-Lat-05052020 05 Mei 2020
5 Taklimat Ayuh Jadi Sukarelawan MYVAC https://tinyurl.com/AyuhJadiSukarelawanMYVAC 01 Jun 2021
 
 
Powered by Phoca Download