UniSZA      CenTTM      e-Latihan
Up

Pautan Bahan Kursus

PENTADBIRAN

 Bil  Kursus  Pautan Tarikh
1 Kursus Keselamatan Kampus Tanggungjawab Bersama             https://tinyurl.com/Kur-Kes-Kam-130420       12 April 2020 
2 Kursus Pengurusan Mesyuarat https://tinyurl.com/Kur-Peng-Mesy-280420
28 April 2020
3 Kursus Pengurusan Stres Menerusi Pendekatan NLP https://tinyurl.com/Kur-Peng-Stress-230420 23  April 2020
4 Taklimat Sistem e-Latihan UniSZA https://tinyurl.com/Tak-Sis-Lat-05052020 05 Mei 2020
5

Perkongsian Ekosistem Pengurusan Bakat Kepimpinan Universiti Awam

http://bit.do/sesiperkongsiankepimpinanUA 23 Dis 2020

AKADEMIK

 Bil  Kursus  Pautan Tarikh
1 Kursus Pembelajaran dan Pengajaran Berkesan Staf Akademik https://tinyurl.com/Kur-PnP-Ber-090420 09 April 2020
2 Kursus Update on Bibliometrics https://tinyurl.com/Kur-Upd-Bib-030520          03 Mei 2020
3 Kursus KeLIP Siri 1  https://tinyurl.com/Kur-KeL-Si1-040520
04 Mei 2020
4 Kursus KeLIP Siri 2 https://tinyurl.com/Kur-KeL-Si2-050520
05 Mei 2020
5 Kursus Alternative Assessment  https://tinyurl.com/Kur-Atr-Ass-060520 06 Mei 2020
6 Kursus Learning Via Social Media https://youtu.be/icAwiNqNcvk  6 Mei 2020
7 Kursus Screen Recording https://tinyurl.com/kursus-screen-recording  12 Mei 2020
8 Kursus From Face to Face Lab Session to Virtual Lab https://tinyurl.com/kursus-virtual-laboratory  12 Mei 2020
9 Kursus Remote Learning https://tinyurl.com/kursusremotelearning 13 Mei 2020
10 Kursus Fairness, Validity & Reliability in Online Assessment https://tinyurl.com/fairnessvalidity 14 Mei 2020
11 Kursus Bloom's Taxanomy https://tinyurl.com/Kur-Blo-Tax-140520
14 Mei 2020
 12. Kursus Low Bandwidth e-Learning https://tinyurl.com/kur-low-band 17 Mei 2020
13. Kursus Cognitive Engagement for Impactful Online Learning https://tinyurl.com/kursus-cognitive-engagement 17 Mei 2020
14. Kursus Penyeliaan Siswazah Modul 1 (Supervision) dan Modul 2 (Transitory Role of Supervision) 9 Jun 2020
15.   10 Jun 2020
16.   11 Jun 2020
17.   14 Jun 2020
18.     16 Jun 2020
19.      

 

PERKONGSIAN EKOSISTEM PENGURUSAN BAKAT KEPIMPINAN UNIVERSITI AWAM

 
 
Powered by Phoca Download