UniSZA      CenTTM      e-Latihan
Up

Pautan Bahan Kursus

PENTADBIRAN

 Bil  Kursus  Pautan Tarikh
1 Kursus Keselamatan Kampus Tanggungjawab Bersama                                                                       https://tinyurl.com/Kur-Kes-Kam-130420           
12 April 2020
2 Kursus Pengurusan Mesyuarat https://tinyurl.com/Kur-Peng-Mesy-280420
28 April 2020
3 Kursus Pengurusan Stres Menerusi Pendekatan NLP https://tinyurl.com/Kur-Peng-Stress-230420
23  April 2020
4 Taklimat Sistem e-Latihan UniSZA https://tinyurl.com/Tak-Sis-Lat-05052020 05 Mei 2020

AKADEMIK

 Bil  Kursus  Pautan Tarikh
1 Kursus Pembelajaran dan Pengajaran Berkesan Staf Akademik https://tinyurl.com/Kur-PnP-Ber-090420 09 April 2020
2 Kursus Update on Bibliometrics https://tinyurl.com/Kur-Upd-Bib-030520
03 Mei 2020
3 Kursus KeLIP Siri 1 https://tinyurl.com/Kur-KeL-Si1-040520
04 Mei 2020
4 Kursus KeLIP Siri 2 https://tinyurl.com/Kur-KeL-Si2-050520
05 Mei 2020
5 Kursus Alternative Assessment https://tinyurl.com/Kur-Atr-Ass-060520 06 Mei 2020
6 Kursus Learning Via Social Media https://youtu.be/icAwiNqNcvk 6 Mei 2020
7 Kursus Screen Recording https://tinyurl.com/kursus-screen-recording
12 Mei 2020
8 Kursus From Face to Face Lab Session to Virtual Lab https://tinyurl.com/kursus-virtual-laboratory
12 Mei 2020
9 Kursus Remote Learning https://tinyurl.com/kursusremotelearning 13 Mei 2020
10 Kursus Fairness, Validity & Reliability in Online Assessment https://tinyurl.com/fairnessvalidity 14 Mei 2020
11 Kursus Bloom's Taxanomy https://tinyurl.com/Kur-Blo-Tax-140520
14 Mei 2020
 12. Kursus Low Bandwidth e-Learning
https://tinyurl.com/kur-low-band
17 Mei 2020
13. Kursus Cognitive Engagement for Impactful Online Learning https://tinyurl.com/kursus-cognitive-engagement 17 Mei 2020
14. Kursus Penyeliaan Siswazah Modul 1 (Supervision) dan Modul 2 (Transitory Role of Supervision) 9 Jun 2020

 BAKAT

 Bil  Kursus  Pautan Tarikh
1. Perkongsian Ekosistem Pengurusan Bakat Kepimpinan Universiti Awam      http://bit.do/sesiperkongsiankepimpinanUA              23 Dis 2020
2. Program Kepimpinan: Being A UniSZA Leader - Video Sesi 1(Akademik)  http://bit.do/video-15HB_Akademik 15 Mac 2021 
3. Program Kepimpinan: Being A UniSZA Leader - Video Sesi 1 (Pentadbir)  http://bit.do/video-16HB_Pentadbiran 16 Mac 2021  
4. Program Kepimpinan: Being A UniSZA Leader - Video Sesi 3 (Akademik)  http://bit.do/VIDEO-29HB_Akademik  29 Mac 2021  
5. Program Kepimpinan: Being A UniSZA Leader - Video Sesi 3 (Pentadbir)                                                      http://bit.do/video-30HB_Pentadbir 30 Mac 2021
6. Program Kepimpinan: Being A UniSZA Leader - Video Sesi 4 (Akademik)  http://bit.do/video5HBApril_Akademik 5 April 2021
7. Program Kepimpinan: Being A UniSZA Leader - Video Sesi 4 (Pentadbir)    http://bit.do/video-6HB_Pentadbir 6 April 2021
8. Program Kepimpinan: Being A UniSZA Leader - Video Sesi 6 (Akademik)  https://tinyurl.com/ACA190421
12 April 2021
9. Program Kepimpinan: Being A UniSZA Leader - Video Sesi 6 (Pentadbir)    https://tinyurl.com/Adm210421 13 April 2021
 
 
Powered by Phoca Download