UniSZA      CenTTM      e-Latihan
 • Banner 14x4 Kepuasan Pelanggan Latest
 • Aaa
 • APLIKASI CISCO WEBEX
 • ebanner kursus e pembelajaran cybergogy
 • ihya ramadahn 30 april siri 1
 • ebanner ihya ramadhan siri 2
 • KURSUS UPDATES ON BIBLIOMETRICS
 • TAKLIMAT E LATIHAN KEPADA PENOLONG PENDAFTAR
 • KURSUS REMOTE LEARNING
 • Web Banner Bloom
 • Web Banner Fairness
 • KURSUS SCREEN RECORDING
 • KURSUS FACE TO FACE
 • Ihya Ramadhan Siri 3
 • KURSUS ONLINE TEACHING
 • KURSUS LOW BANDWIDTH E LEARNING
 • KURSUS INTEGRITI
 • BENGKEL MEDIA STORAN KEPADA WAKIL PTJ UniSZA SIRI 1/2020
 • Kursus Penggunaan Microsoft Teams
 • MCQ
 • Web Kursus Etika Penyelidikan Manusia

Hebahan

BENGKEL PEMANTAPAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) STAF AKADEMIK

Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM) dengan kerjasama Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik telah berjaya mengadakan Bengkel Pemantapan Outcome Based Education (OBE) 

Tujuan bengkel ini adalah bagi mempertingkatkan kefahaman pensyarah tentang pelaksanaan Outcome-Based Education di dalam program akademik dan melatih tentang proses baharu terutamanya untuk mempertingkatkan kefahaman tentang proses penyediaan rangka instruksional kursus.

Maklumat kursus adalah sepertimana ketetapan berikut :

Tarikh / Hari : 11 & 12 Februari 2020 (Isnin)
Tempat : Dewan Seminar 2 CenTTM, UniSZA Kampus Gong Badak

   obe fssg       obe fssg 2

Berita