UniSZA      CenTTM      e-Latihan

Aluan Pengarah

 PROF. NOORHAYATI

PROF. DR. NOORHAYATI BINTI MANSOR
Pengarah CenTTM

 

Bismillahirahmanirahim…


Assalamualaikum wmt. wbt. dan salam sejahtera serta selamat melayari laman sesawang Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM)

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T di atas usaha dan iltizam warga CenTTM untuk membangunkan laman web Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM). Laman ini diusahakan dengan objektif untuk menyalurkan maklumat dan berita berkaitan dengan pembangunan bakat dan latihan di UniSZA.

CenTTM telah ditubuhkan bertujuan untuk merancang pembangunan bakat dan memastikan pelbagai kemahiran yang diperlukan untuk menjayakan visi dan misi UniSZA dapat disempurnakan dengan efektif dan efisien. Laman web ini menjadi salah satu konduit dan laman rujukan kepada pelbagai perkara berkaitan dengan perancangan serta pelaksanaan pembangunan bakat serta latihan yang dianjurkan oleh CenTTM atau bersama dengan PTj-PTj lain.

Kami di CenTTM, berharap pengunjung dapat memanfaatkan maklumat-maklumat tersebut, terutamanya warga UniSZA sendiri yang mempunyai kepentingan untuk memastikan sahabat sentiasa terkehadapan dan siap-siaga untuk menangani keperluan kemahiran masa hadapan. Pada masa yang sama, input, maklumbalas serta cadangan dari pengunjung adalah amat dihargai.

Sekian, terima kasih