UniSZA      CenTTM      e-Latihan

BENGKEL PEMANTAPAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) STAF AKADEMIK

obe fssg  obe fssg 2

Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM) dengan kerjasama Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inovasi Akademik telah berjaya mengadakan Bengkel Pemantapan Outcome Based Education (OBE) 

Tujuan bengkel ini adalah bagi mempertingkatkan kefahaman pensyarah tentang pelaksanaan Outcome-Based Education di dalam program akademik dan melatih tentang proses baharu terutamanya untuk mempertingkatkan kefahaman tentang proses penyediaan rangka instruksional kursus.

Maklumat kursus adalah sepertimana ketetapan berikut :

Tarikh / Hari : 11 & 12 Februari 2020 (Isnin)
Tempat : Dewan Seminar 2 CenTTM, UniSZA Kampus Gong Badak