UniSZA      CenTTM      e-Latihan

Fungsi Unit Pentadbiran & Kewangan

  • Mengurus Urusan Pentadbiran AM dan Kewangan
  • Membantu Keperluan Aspek Kaunseling di Bahagian Bakat dan Latihan
  • Urusetia Mesyuarat di Peringkat CenTTM
  • Mengurus Urusan Aset dan Keperluan Logistik CenTTM
  • Mengurus Rekod Lantikan Jawatankuasa
  • Mengurus Aktiviti Tahunan CenTTM
  • Mengurus Dokumen SPKR dan JD Staf CenTTM