UniSZA      CenTTM      e-Latihan

Fungsi Bahagian Latihan

 • Menyedia/ menyemak garis panduan / prosedur latihan
 • Mengenalpasti Keperluan Latihan
 • Menyedia / menyemak takwim latihan
 • Menyedia Matrik Komprehensif Keperluan Latihan Setiap Jawatan
 • Mengenalpasti Keperluan & Logistik Program/Aktiviti Latihan
 • Mengurus Acara Latihan Dalaman
 • Mengurus Jawatankuasa Latihan, Program Transformasi Minda, Latihan Kendiri Staf
 • Menilai kualiti pengurusan latihan
 • Menilai keberkesanan dan kos latihan
 • Menyemak kesekataan latihan dengan visi misi UniSZA
 • Mengkaji semula outcome aktiviti latihan dan keberkesanan perancangan latihan
 • Mencadang semakan dan tindakan pembetulan dalam urusan proses latihan