UniSZA      CenTTM      e-Latihan

Fungsi Bahagian Bakat

  • Mengenalpasti kelompok bakat & pelan penggantian UniSZA
  • Mengenalpasti keperluan & logistik program/aktiviti bakat
  • Mengurus Jawatankuasa Pelan Penggantian dan Saringan Bakat
  • Menilai kompetensi staf pada setiap skim/jawatan
  • Menyemak semula kelompok bakat & pelan penggantian UniSZA