UniSZA      CenTTM      e-Latihan

KEMUDAHAN DEWAN LATIHAN

dewan centtm 

KEMUDAHAN DEWAN SEMINAR 1 CenTTM di PUSAT PENGURUSAN BAKAT & LATIHAN UniSZA

KAPASITI PESERTA : 50 ORANG

LOKASI : PUSAT PENGURUSAN BAKAT & LATIHAN UniSZA