UniSZA      CenTTM      e-Latihan

Leadership Development & Organisational Improvement Programme

lship11  lship 3  lship 1

28 Julai 2019 hingga 01 Ogos 2019(Ahad-Khamis)

Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM) dengan kerjasama Pejabat Naib Canselor telah mengadakan Leadership Development & Organisational Improvement Programme bersama dua orang penceramah jemputan dari Sukha Consulting Ltd iaitu Martin Horton dan Fatima Vepari.

Program ini bertujuan untuk melahirkan pemimpin terbaik bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan organisasi dapat dicapai melalui proses mengintegrasikan kesemua faktor-faktor dalam organisasi secara strategik.

Program ini turut bertujuan bagi membangunkan Kelompok Bakat UniSZA yang berpotensi tinggi agar mampu menyumbang kepada kepimpinan universiti pada masa akan datang.