UniSZA      CenTTM      e-Latihan

Kursus Orientasi Staf Baharu Kepada Staf Akademik dan Staf Pentadbiran UniSZA 2019

orientasi staf baru 1  staf baru2    staf baru 4

Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM) telah berjaya mengadakan Kursus Orientasi Staf Baharu Kepada Staf Akademik dan Staf Pentadbiran UniSZA 2019.

Seramai 37 orang peserta telah terpilih bagi menyertai kursus ini. Mereka terdiri daripada staf-staf yang mula melapor diri du UniSZA pada tahun 2018 dan 2019.

Tujuan kursus ini adalah untuk menerapkan nilai etika dan memahami tanggungjawab sebagai staf UniSZA di samping menghayati budaya serta persekitaran organisasi di UniSZA.

Maklumat kursus adalah sepertimana ketetapan berikut :

Tarikh / Hari : 14-16 Julai 2019 (Ahad - Selasa)
Tempat : Kem Survival iM4U, Pusat
Pembangunan Holistik Pelajar
(PPHP)Merang, Setiu, Terengganu