UniSZA      CenTTM      e-Latihan

Taklimat dan Bengkel Job Description (JD) kepada wakil skim dan Gred serta Penolong Pendaftar di Pusat Tanggungjawab (PTj) UniSZA

JD3  JD4  JD5

Sukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Pendaftar dengan kerjasama Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM) telah mengadakan Taklimat dan Bengkel Job Description (JD) kepada wakil skim dan Gred serta Penolong Pendaftar di Pusat Tanggungjawab (PTj) UniSZA.

Maklumat program adalah sepertimana ketetapan berikut :

a) Taklimat Job Description (JD) :
[Wakil Skim dan Gred serta Penolong Pendaftar PTj]

Tarikh/Hari : 7 Julai 2019 (Ahad)
Masa : 9.00 Pagi
Tempat : Dewan Auditorium Akademik
UniSZA Kampus Gong Badak

b) Bengkel Job Description (JD) :

(i) Tarikh/Hari : 9 Julai 2019 (Selasa)
(Wakil Skim dan Gred Sahaja)
Masa : 9.00 Pagi - 4.30 Petang
Tempat : Dewan Perdana
UniSZA Kampus Gong Badak

(ii) Tarikh/Hari : 10 Julai 2019 (Rabu)
(Wakil Skim dan Gred serta
Penolong Pendaftar PTj)
Masa : 9.00 Pagi - 4.30 Petang
Tempat : Dewan Perdana
UniSZA Kampus Gong Badak

Penceramah : YBrs. Dr. Aniah binti Baharom