UniSZA      CenTTM      e-Latihan

Taklimat dan Bengkel Job Description (JD) kepada wakil skim dan Gred serta Penolong Pendaftar di Pusat Tanggungjawab (PTj) UniSZA

jd1  jd2

 

Pejabat Pendaftar dengan kerjasama Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM) pada 07 Julai 2019 telah berjaya mengadakan Taklimat dan Bengkel Job Description (JD) kepada wakil skim dan Gred serta Penolong Pendaftar di Pusat Tanggungjawab (PTj) UniSZA bertempat di Dewan Auditorium Akademik, UniSZA.