UniSZA      CenTTM      e-Latihan

Bengkel Keselamatan Perlindungan di Universiti Awam

pic1

 

Sukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Pendaftar dengan kerjasama Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan (CenTTM) telah mengadakan Bengkel Keselamatan Perlindungan di Universiti Awam kepada Staf UniSZA.

Bengkel ini telah diadakan selama dua hari pada 01 & 02 Julai 2019, bertempat di Dewan Seminar CenTTM.

Tujuan kursus ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan dan penerangan berkaitan pematuhan keselamatan perlindungan di Universiti Awam kepada Pegawai Keselamatan Jabatan (PKJ) dan Penolong Pegawai Keselamatan Jabatan (PPKJ).

Kursus ini amat penting bagi memenuhi keperluan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia